BIURO PODRÓŻY AS Chrzanów Bilety autokarowe, wczasy, wycieczki objazdowe


Polisa turystyczna a Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (porównanie)CENA ZAKUPU:
EKUZ: Bezpłatna
POLISA: Cena uzależniona od wysokości sumy ubezpieczenia i rejonu, w który się wybieramy.


POKRYCIE KOSZTÓW LECZENIA I LEKARSTW
EKUZ: Pokrywa koszty leczenia wyłącznie w placówkach, które mają umowy z odpowiednikiem naszego NFZ. Refundacja tylko niektórych lekarstw. W wielu krajach obowiązuje tzw. współodpłatność (część pieniędzy za leczenie musimy pokryć z własnej kieszeni).
POLISA: Pełne pokrycie kosztów lekarstw i kosztów leczenia zgodnie z zawartą umową ubezpieczeniową


TRANSPORT DO POLSKI
EKUZ: Nie jest pokrywany w ramach EKUZ
POLISA: Polisa pokrywa transport medyczny lub transport zwłok do kraju.


OBSZAR DZIAŁANIA
EKUZ: Obowiązuje we wszystkich krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Szwajcarii
POLISA: Cały świat


DODATKOWE ŚWIADCZENIA
EKUZ: Brak
POLISA: Możliwe wykupienia dodatkowych opcji:
- następstwa nieszczęśliwych wypadków;
- ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej;
- koszty ratownictwa i poszukiwania;
- ubezpieczenie bagażu; i inne.


Ubezpieczenie turystyczne online

WYBIERZ NAJLEPSZY DLA CIEBIE WARIANT I UBEZPIECZ SIĘ NIE WYCHODZĄC Z DOMU
TWÓJ KOD PROMOCYJNY krad00411000 do wykorzystania na stronie www.wartadirect.pl - oszczędzasz 10%